Эгерде баштапкы класстын окуучулардын ата-энелерден акчаны милдеттүү түрдө чогулутуп жатышса.

Жыл сайын республикалык бюджеттен (жана шаардык бюджеттен Ош и Бишкек) баштапкы класстын окуучуларына (1-4 класстар) акысыз тамактанууга каражат бөлүнүп турат. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларынын тамактануусун уюштуруу жөнүндө” мыйзамына карата,  ата-энелер же жаардам берүүнүү каалаган адамдар мектепке каражатты өз калоосу менен бере алат. Каражаттар Көзөмөлчүлүк кеңеши аркылуу чогултууга болот, эгерде окуучулардын ата-энелер калашса. 

Мектептин жетекчилиги ата-энелерден тамактанууга акча чочултуу мажбурлоосу мыйзамга каршы келет

Почта аркылуу жазылуу

Мектеп тамагын уюштуруу боюнча улуттук программа