Мектеп ашканасында

Ашканаларга болгон талаптарды 2016-жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын “Жалпы билим берүү уюмдарындагы окутуу шарттарына жана аны уюштурууга карата санитардык-эпидемиологиялык талаптар” санитардык-эпидемиологиялык эрежелери жана ченемдери  аныктайт.

Балдардын тамактануусу атайын бөлүнгөн имаратта гана өтөт. Ашкананы башка максаттарда колдонууга тыюу салынат. Санитардык-эпидемиологиялык эрежелер жана ченемдердерде түшкү тамактануучу залга, тамак бышырылуучу жайга, тамак бышырууда жана таратууда колдонулуучу жабдууларга, инвертарларга, идишке, персоналдын сырткы көрүнүшүнө болгон талаптар жана өздүк гигиена эрежелери камтылган.  

Почта аркылуу жазылуу

Мектеп тамагын уюштуруу боюнча улуттук программа