Пайдалуу десерттерди даярдайбыз

Балдар өздөрү таттууларды даярдашса, бул баа жеткис нерсе! Алар пайдалуу десерт даярдап жатканда – эки эсе баа жеткис!

Сиз дагы ошону каалайсызбы? Анда бул видеону балдарыңызга көрсөтүңүз.

Почта аркылуу жазылуу

Мектеп тамагын уюштуруу боюнча улуттук программа